Nghị viện Âu Châu thông qua hiệp ước tự do mậu dịch với Việt Nam

Brussels: Trong hôm thứ tư ngày 12 tháng 2, nghị viện Âu Châu đã thông qua hai hiệp ước tự do mậu dịch với Việt Nam. Việc giao dịch thương mại giữa Châu Âu và Việt Nam sẽ hoàn toàn không còn thuế xuất nhập cảng trong vòng 10 năm.
Với thỏa hiệp tự do mậu dịch được thông qua, số hàng hóa mà Âu Châu xuất cảng qua Việt Nam có thể lên đến 22 tỷ euros một năm.
Phần lớn những hàng hóa mà Việt Nam xuất cảng sang Âu Châu là dụng cụ điện thoại, thực phẩm và quần áo, trong khi các quốc gia Âu Châu xuất cảng sang Việt Nam máy móc, thiết bị vận chuyển ( transport equipment) , hàng hóa nông nghiệp và hóa học.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email