Nghiệp đoàn giáo chức tỉnh bang Ontario chấm dứt cuộc đình công, học sinh trở lại trường

Toronto: Nghiệp đoàn giáo chức tỉnh bang Ontario đã đình công trong ngày thứ sáu 4 tháng 11, để phản đối việc chính quyền của thủ hiến Doug Ford đã ban hành luật cấm những giáo chức đình công.
Các trường học ở tỉnh bang Ontario đóng cửa trong hai ngày thứ sáu 4 tháng 11 và thứ hai 7 tháng 11.
Các bậc phụ huynh đã phải lo tìm người giữ trẻ trong hai ngày thứ sáu và thứ hai.
Trong ngày thứ hai 7 tháng 11, thủ hiến Ford đã tuyên bố là nếu nghiệp đoàn giáo chức chấm dứt cuộc đình công, thì ông sẽ cho hủy bỏ luật cấm những giáo chức đình công vừa ban hành.
Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ hai 7 tháng 11, đại diện của nghiệp đoàn giáo chức tỉnh bang Ontario nói là nghiệp đoàn này sẽ chấm dứt cuộc đình công vào ngày thứ ba 8 tháng 11, sau khi thủ hiến Ford đã viết những lời cam kết hủy bỏ luật cấm giáo chức đình công.
Như thế học sinh có thể trở lại trường vào ngày thứ ba 8 tháng 11.
Nghiệp đoàn giáo chức tỉnh bang Ontario có 55 ngàn đoàn viên.
Cuộc đình công kéo dài hai ngày đã khiến các trường học trong tỉnh bang phải đóng cửa và học sinh phải học trên mạng internet như thời đại dịch covid.
Các cuộc thương thảo về lương bổng và quyền lợi cho các giáo chức sẽ được khai diễn giữa đại diện của chính quyền tỉnh bang và nghiệp đoàn giáo chức, vào những ngày sắp tới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email