Nghiệp đoàn nhân viên xe bus GO đình công

Toronto: Hàng chục ngàn nguòi vẫn dùng xe bus GO ở miền nam của tỉnh bang Ontario cho việc đi lại, đã phải kiếm những phương tiện khác thay thế bắt đầu từ ngày thứ hai 7 tháng11, khi nghiệp đoàn nhân viên xe bus GO đình công.
Khoảng 2,200 nhân viên trong nghiệp đoàn gồm các tài xế, những nhân viên bảo trì xe bus cùng những nhân viên khác, đã đình công.
Hệ thống xe bus GO bao gồm những tuyến đường xe bus đến các địa điểm trong vùng đại thủ phủ Toronto và vùng Niagra Falls, vùng “Móng Ngựa Vàng”..
Các đại diện của nghiệp đoàn nhân viên xe bus GO đã không đạt được những thỏa thuận của một bản hợp đồng mới với công ty vận chuyển Metrolinx, là chủ nhân của hệ thống xe bus GO, sau những cuộc họp diễn ra trong những tháng qua.
Cuộc đình công của nghiệp đoàn xe bus GO ở tỉnh bang Ontario, diễn ra 3 ngày sau khi có cuộc “bỏ việc” (walke off) của hàng chục ngàn nhân viên của nghiệp đoàn giáo chức tỉnh bang Ontario.
Cuộc đình công của nhân viên nghiệp đoàn xe bus GO gây khó khăn cho những sinh viên, dùng hệ thống chuyên chở này, để đi học ở các trường đại học, cao đẳng ở bên ngoài thành phố Toronto.
Xe bus GO có chuyến đi về thường xuyên trong ngày, trong khi xe lửa GO chỉ có những chuyến nhất định vào những giờ đi làm hay giờ tan sở.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email