Người Canadian đầu tiên bơi qua bờ một hồ nước cao nhất thế giới

Toronto: theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng 5 thì một luật sư ở thành phố Toronto, đã là người Canadian đầu tiên trên thế giới, bơi ngang qua hai hòn đảo tại hồ Titicaca ở Nam Mỹ.
Hồ Titicaca là hồ nước ngọt lớn nhất và có mực nước cao nhất trên thế giới.

Luật sư Rob McGlashan đã bơi ngang qua hai hòn đảo với khoảng cách 7.5 cây số trong thời gian 2 giờ 26 phút.
Rất hiếm ai có thể bơi qua hai hòn đảo này, với nước khá lạnh và không có nhiều khí oxy vì ở trên một độ cao.
Hai hòn đảo Isla del Sol bà Isla de la Luna là khoảng cách giữa hai quốc gia Boliva và Peru ở Nam Mỹ.