Người dân Scarborough- Agincourt đi bầu bổ sung

Vào ngày 11 tháng 12, 2017, sẽ có các cuộc bầu bổ sung (by-election) Liên Bang tại 4 khu vực để bầu ra 4 vị dân biểu trong Hạ Viện.

Khu vực Scarborough-Agincourt (Ontario), dân biểu Arnold Chan, đã qua đời vì bệnh ung thư. Do vậy, một cuộc bầu bổ sung Liên Bang tại thuộc khu vực Scarborough- Agincourt sẽ được tổ chức vào thứ Hai 11 tháng 12.

Nếu bạn là công dân Canada và đã ghi danh hoặc từng đi bầu trước đây, bạn hẳn đã nhận phiếu bầu trước ngày 23 tháng 11 bằng đường bưu điện. Trên phiếu bầu có ghi địa điểm bỏ phiếu. Các địa điểm bỏ phiếu mở cửa từ 9:30 sáng đến 9:30 tối.

Bạn có thể chọn đi bầu sớm (advance).

Ngày bầu sớm được tổ chức vào các ngày thứ Sáu 1 tháng 12, thứ Bảy 2, Chủ nhật 3 hoặc thứ Hai 4 tháng 12, 2017. Phòng bỏ phiếu cho bầu trước mở từ trưa cho đến 8 chiều. Trên tờ phiếu bầu gởi về có cho biết địa điểm bầu cử.

Nếu thấy thuận tiện, có thể chọn bầu tại văn phòng Bầu cử của Canada (Elections Canada office). Tại khu vực Scarborough-Agincourt  địa điểm là:

Main office: 28-2677 Kennedy Road, Scarborough,

Ontario, M1T 3H8

Khi chọn bỏ phiếu tại một văn phòng Bầu Cử Canada, thay vì tại các địa điểm bầu cử, cần liên lạc với văn phòng Bầu Cử Canada tại địa phương, ghi danh trước để nhận một bộ lá phiếu bầu đặc biệt (a special ballot voting kit).

Để trợ giúp cho các cử tri được bỏ phiếu tại nhà, do khuyết tật hay bệnh nặng không tiện đi lại, ban Bầu cử Canada sẽ sắp xếp cho bỏ phiếu tại nhà, với sự có mặt của một nhân viên bầu cử và một người nhân chứng. Để ghi danh bỏ phiếu tại nhà, phải gởi yêu cầu để nhận được bộ lá phiếu đặc biệt và có những điều kiện cụ thể mà cử tri phải đáp ứng.

Cũng có thể bỏ phiếu bằng thư. Nếu chọn cách này, xin ghi danh cách bầu này càng sớm càng tốt, để có đủ thời gian cho một bộ phiếu bầu sẽ được gởi đến. Hạn chót ghi danh để bỏ phiếu qua đường bưu điện (mail) là ngày thứ Ba, 5 tháng 12.

Cử tri cần phải ghi danh để được đi bầu. Những cử tri nào chưa ghi danh, có thể ghi danh tại văn phòng bầu cử Canada trong khu vực, hay ngay tại địa điểm bỏ phiếu ngay trước khi bỏ phiếu.

Để bầu, các cử tri phải trình ra các giấy tờ chứng minh danh tánh và địa chỉ hiện tại như bằng lái xe, thẻ OHIP, Passport…. Xin nhớ là thẻ thông tin bầu (Voter Information Card) không thể xem là thẻ nhận diện (ID cards).

Đi bầu cử là nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân. Chúng ta cần có tiếng nói để chọn lựa những ứng cử viên mà mình thấy xứng đáng, thay thế cho tiếng nói của mình.

Mặc dù cộng đồng người Canada gốc Việt là một thiểu số so với nhiều cộng đồng khác tại Canada, nhưng chúng ta nên tích cực đi bầu, để thể hiện sự tích cực đóng góp của cộng đồng chúng ta, để chứng tỏ sức mạnh và sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt. Nhiều khi những cộng đồng nhỏ mà có thể tạo thành tích làm nghiêng cán cân của các đảng phái Canada trong các lần bầu cử.

Nếu cần trợ giúp xin liên lạc Hội Vận Động Dân Sự – Hỗ Trợ Bầu Cử:

Nguyễn Minh Khoa, Email: loankhoa@bell.net, 647-295-8468.

Nguyễn Sỹ Phượng, email: amandabookkeepingservices@gmail.com, 416-995-9452,

Duy Hân: duyhan@rogers.com, 416-301-4851

Xem thêm

Nhận báo giá qua email