Người điều hợp chương trình Vicky Nguyễn có công việc mới ở đài NBC.

San Jose: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 10 tháng tư, cô Vicky Nguyễn, người điều hợp chương trình ( anchor woman) và phóng viên điều tra thâm niên của đài truyền hình địa phương KNTV ở thành phố San Jose sẽ từ nhiệm, sau khi nhận được công việc mới của đài truyền hình NBC ở thành phố New York.
Cô Vicky Nguyễn đã làm việc cho đài truyền hình KNTV từ năm 2007 cho đến nay.
Ngày chót cô làm việc cho đài KNTV là ngày thứ năm 11 tháng 4.
Trong công việc mới với đài NBC ở New York, cô Vicky Nguyễn sẽ là phóng viên điều tra cho đài truyền hình này.
Cô Vicky là một thuyền nhân, theo bố mẹ qua Hoa Kỳ khi cô mới 2 tuổi.
Cô tốt nghiệp thủ khoa của trường đại học San Francisco về môn truyền thông và sinh vật.
Trước khi làm việc cho đài KNTV, cô Vicky đã làm việc cho các đài truyền hình ở Florida, Nevada và Arizona.