Người may mắn trúng số 60 triệu dollars

Vancouver: Trong hôm thứ tư ngày 21 tháng 8, người may mắn trúng lô độc đắc 60  triệu  dollars  trong  cuộc xổ số  diễn ra vào ngày 26 tháng 7 mới ra mặt lãnh tiền.

Kẻ may mắn là ông Joseph Katalinic, một ngư phủ thương mại  đã về hưu cả 20 năm qua.

Khi ra lãnh tiền ông Katalinic cho biết trong 20 năm qua   trong cuộc sống  của  người về hưu, ông đã sống một cuộc  sống đạm bạc và   giản dị, nhưng bây giờ thì ông sẽ sống như một ông vua.

Ông  Katalinic  dự định sẽ  đưa gia đình  đi nghỉ mát ở Hawaii và sau đó qua  du lịch Âu Châu, là nơi bố  mẹ của ông từng sinh sống.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email