Người Mỹ lạc quan về tương lai, thời tổng thống Biden

Hoa Thịnh Đốn: Kết quả cuộc thăm dò dân ý của đài truyền hình ABC và tổ chức thăm dò Ipsos vừa được phổ biến trong hôm thứ hai ngày 3 tháng 5, cho thấy là đa số những người Mỹ lạc quan về tương lai, sau khi tổng thống Joe Biden lên nắm quyền trên 100 ngày.
Theo bản thăm dò thì 64 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến đã lạc quan về đường hướng mà nước này sẽ đi đến trong tương lai.
Lần cuối cùng mà tỷ lệ người Mỹ lạc quan về tương lai lên đến trên 60 phần trăm, là vào thời của cựu tổng thống George W. Bush vào tháng chạp năm 2006.
Năm 2016 khi cựu tổng thống Trump lên cầm quyền thì chỉ có 42 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến lạc quan về tương lai , trong khi số người bi quan lên đến 52 phần trăm.

Tính đến ngày thứ hai 3 tháng 5, có trên 32 triệu người Mỹ bị nhiễm covid và trong số này có trên 577 ngàn người chết.
Tuy nhiên số người Mỹ nhiễm và chết vì covid đã sút giảm mạnh: trong ngày thứ hai chỉ có 29,536 người nhiễm và chỉ còn 299 người chết.
Số người Mỹ được chủng ngừa ít nhất một mũi thuốc lên đến trên 147 triệu người hay 45 phần trăm dân số những người Mỹ trưởng thành.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email