Người ta có thể bị nhiễm covid nhiều lần

Regina: Theo những tin tức vừa loan báo thì bà Christine Enns ở thành phố Regina, tỉnh bang Saskachewan đã kinh hoàng khi các thử nghiệm nhanh hôm 11 tháng 4 cho thấy là bà này bị nhiễm covid?
Bà Enns là người đã được chủng ngừa hoàn toàn cộng thêm mũi bổ sung, đã bị nhiễm covid trong tháng hai vừa qua và vừa bị nhiễm thêm 1 lần nữa.
Theo bác sĩ Saqib Shahab, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Saskatchewan thì biến thể omicron khác biệt: những lần nhiễm covid trước không giúp nguòi ta có miễn nhiễm với omicron.
Bác sĩ Shahab cũng nói là các dữ kiện cho thấy 10 phần trăm cư dân Canada vừa bị nhiễm covid loài BA 2, đã từng bị nhiễm covid những loại biến thể khác trước đó.
Tại tỉnh bang Ontario thì từ tháng 11 năm 2020 cho đến nay, có gần 12 ngàn cư dân trong tỉnh bang đã bị nhiễm covid 2 lần.
Trong ngày thứ tư 13 tháng 4, cơ quan y tế tỉnh bang Ontario loan báo có thêm 13 người chết vì covid, 1,332 người bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện và trong số này có 182 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Hiện nay cư dân ở tỉnh bang Ontario trên 60 tuổi có quyền ghi danh xin chủng ngừa covid mũi thứ 4.