Người trẻ ở Hoa Kỳ vui mừng khi thế hệ “baby boomers” về hưu

New York (CBS Marketwatch): Trong năm nay tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ ở Hoa Kỳ đã giảm còn ở mức 6.2 phần trăm, so với mức 10.2 phần trăm của thời kỳ kinh tế Đại Suy Thoái vào năm 2009.
Số công ăn việc làm gia tăng, không những nhờ vào sự phát triển của nền kinh tế, mà còn là nhờ vào việc về hưu hàng loạt của thế hệ “những hài nhi nở rộ”.
Thế hệ gọi là Baby Boomers là thế hệ của những người sinh từ năm 1946 cho đến năm 1964. Sau khi thế chiến Thứ Hai chấm dứt, những chiến binh trở lại từ chiến trường, vội vã lập gia đình, sinh con hàng loạt. Những trẻ em thời đó, nay đã từ 50 cho đến 70 tuổi, đã về hưu hàng loạt trong những năm qua, đã giúp cho những người trẻ có thêm công ăn việc làm.
Theo những ước tính của ông Anthony Carnevale của trường đại học Georgetown thì trong vòng nhiều năm tới, hai phần ba những sinh viên ra trướng ở Hoa Kỳ, sẽ kiếm được việc, vì số công ăn việc làm để lại của những người thuộc thế hệ Baby Boomers.
Cũng theo giáo sư Anthony Carnevale thì vẫn còn ít nhất 7 triệu công ăn việc làm dành cho những người trẻ, khi sự suy thoái kinh tế chấm dứt.