Người Việt đi sưu tập những đồng hồ nhà thờ cổ kính.

Hà Tập: Một bản tin của hãng thông tấn Reuters phổ biến mới đây cho biết là có một người Việt Nam chuyên đi sưu tầm những đồng hồ cổ ở các nhà thờ Âu Châu, đã có ít nhất 20 chiếc đồng hồ lớn cổ kính này.
Trong vòng 20 năm qua, ông Phạm Văn Thuoc ở làng Hà Tập , tỉnh Thái Bình đã đi truy lùng ở các nhà thờ Âu Châu, tìm mua những chiếc đồng hồ cổ mà các nhà thờ này đã bỏ đi, đem về Việt Nam sửa chữa lại.
Ông Thuoc đã có 20 chiếc đồng hồ lớn mà có chiếc cũ đến trên 100 năm, và có chiếc nặng 1 ngàn ký lô.
Những chiếc đồng hồ này ông Thuoc đã chứa trong một nhà kho ở tỉnh Thái Bình.
Những ngày có gió mạnh, cư dân ở chung quanh khu nhà kho này có thể nghe tiếng chuông của các đồng hồ lớn này, mà có chiếc nghe như là một bản đàn, tiếng chim hót và tiếng chuông.
Ông Thuoc là người có bộ sưu tầm đồng hồ cổ nhiều nhất thế giới, cho là cái thú của ông khi đi tìm những đồng hồ nhà thờ cũ, thì ngoài cái vẻ đẹp của nó, ông còn thích thú tìm tòi cách hoạt động của những đồng hồ này và tìm cách sửa chữa lại.
Ông Thuoc cho biết là ông có một cái đồng hồ cổ làm ở Ý Đại Lợi từ năm 1750.
Ông cũng cho biết là để mua một chiếc đồng hồ nhà thờ, ông ta đã phải làm quen với chủ nhân chiếc đồng hồ này trong 2 năm trời, trước khi ông ta bằng lòng bán chiếc đồng hồ này cho ông.
Ông Thước cũng nói là với thời đại điện tử thì những chiếc đồng hồ nhà thờ chạy bằng máy móc đã không còn, và ông ta muốn duy trì những đồng hồ cổ để gìn giữ lại những giá trị của một thời đã qua!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email