Nhà nghỉ “Những Người Buôn Lậu” ở biên giới Mỹ,phải cắm bảng báo động!

Blaine, Washington: Một nhà nghỉ , bed and breakfast, ở ngay biên giới giữa tiểu bang Washington của Hoa Kỳ và tỉnh bang British Columbia của Canada, đã bị buộc phải treo một bảng lớn trước nhà với những giòng chữ ” Cảnh báo: việc vượt biên giới Hoa Kỳ và Canada từ khu vực nhà nghỉ Smugglers là một chuyện bất hợp pháp”.
Ông Robert Boulé, chủ nhân của nhà nghỉ Những Người Buôn Lậu, đã bị tội lén chuyển ít nhất 7 di dân từ Mỹ qua Canada bất hợp pháp: những di dân này đến cư ngụ trong nhà nghỉ và ngày hôm sau thì vượt biên giới, nơi chẳng có đồn canh cũng như chẳng có hàng rào ngăn chia hai nước.
Một trong 16 điều kiện mà tòa án bắt buộc chủ nhân của nhà nghỉ phải làm là bắt trương bảng cảnh báo cho mọi người là việc đến cư ngụ trong nhà nghỉ của ông, để sau đó vượt biên giới là chuyện bất hợp pháp.