Nhà ngõ hẻm: một phương cách giải quyết nạn thiếu nhà ở Toronto?

Toronto: Việc nhà trong ngõ hẻm (laneway homes) là chuyện đã và đang xảy ra ở vùng thủ phủ Vancouver.

Để giải quyết nạn thiếu nhà, chính quyền thành phố Vancouver đã cho chủ nhân những căn nhà có hẻm ở đàng sau, có quyền xây cất những căn nhà nhỏ trong vườn.

Thường thì chủ nhân các căn nhà có ngõ hẻm này, xây thêm nhà nhỏ trong vườn, cho thân nhân con cháu đến ở.

Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 6 tháng 12, thì hội đồng thành phố Toronto cũng đang nghĩ đến  một giải pháp tương tự như ở thành phố Vancouver, để giải quyết nạn thiếu nhà cửa.

Bản dự thảo đang được các nghị viên thành phố Toronto thảo luận, có đề nghị là các nhà ngõ hẻm chỉ có quyền cho thuê, chứ không được bán.

Hiện nay cũng có một số rất ít những nhà ngõ hẻm hợp pháp ở Toronto.

Theo ông  Alex Sharpe, của tổ chức Lanescape thì những căn nhà trong ngõ hẻm, cũng tương tự như những căn chúng cư tầng hầm.. Những căn nhà trong ngõ hẻm cách biệt với căn nhà chính bằng khu vườn.

Việc cho xây cất những căn nhà ngõ hẻm sẽ  giúp làm giảm nạn thiếu nhà trong vùng thủ phủ Toronto.

Đối với chủ nhà, thì với những căn nhà ngõ hẻm, sẽ giúp họ thêm lợi nhuận để trả nợ nhà, còn đối với những người mướn nhà, thì sẽ giúp kiếm được những căn nhà cho thuê giá rẻ và ngay ở trong thành phố.

Những căn nhà ngõ hẻm đã có ở thành phố Vancouver từ những năm 2009, và  bây giờ các thành phố khác như thành phố Ottawa và Regina cũng đã chấp thuận cho xây những căn nhà ngõ hẻm.

Nhận báo giá qua email