Nhà thờ Chilliwack cho rằng lệnh COVID-19 vi phạm quyền Hiến chương, tiếp tục dịch vụ thánh lễ

Hai nhà thờ trong khu vực Chilliwack đang tiếp tục mở cửa cho các dịch vụ trực tiếp tuyên bố lệnh cấm liên quan đến COVID-19 của tỉnh vi phạm quyền của họ, nhưng một luật sư cho biết các biện pháp bảo vệ theo Hiến chương Quyền và Tự do không đơn giản và cũng không sâu rộng.

Cả Nhà thờ Baptist Free Grace và Nhà thờ Cải cách Tự do Chilliwack đều tổ chức các buổi lễ vào Chủ nhật. Cả hai đều đã đưa ra tuyên bố nói rằng hiến pháp đảm bảo cho họ quyền được tụ tập cùng nhau để thờ phượng một cách hòa bình. Mục sư John Koopman của Nhà thờ Cải cách Tự do (Free Reformed Church) nói rằng các hội chúng tôn trọng luật pháp nhưng “bị buộc” phải tiếp tục tụ tập.

Mục sư nói “Với tư cách là một giáo đoàn, và thậm chí với tư cách cá nhân, chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành những công dân tuân thủ pháp luật theo mọi cách có thể. Tuy nhiên, hiến pháp đảm bảo cho chúng tôi quyền tự do lương tâm và tôn giáo, bao gồm cả việc nhóm lại một cách hòa bình để thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng tôi. Hiến pháp của chúng tôi là luật cao nhất ở đất nước chúng tôi. Niềm tin của chúng ta buộc chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta trước sự tụ họp công khai của dân Ngài và chúng ta phải hành động theo lương tâm của mình.”

Tuyên bố tiếp tục đặt câu hỏi tại sao các hoạt động khác được phép tiếp tục: “Nếu các trận đấu khúc côn cầu, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, trường học, các cuộc họp chính thức lên đến 50 người và hầu hết các hoạt động vì lợi nhuận được phép tiếp tục khi chúng không được hiến pháp bảo vệ, thì tại sao các nhà thờ lại nhận được ít tự do hơn các hoạt động khác này?”

Mục sư James Butler của Nhà thờ Free Grace Baptist Church lặp lại những cảm nghĩ này: “Chúng tôi đã tìm cách tuân thủ các mệnh lệnh trước đó và đã làm như vậy trong tám tháng, nhưng tin rằng lệnh cấm gần đây hạn chế việc thờ cúng tôn giáo vượt quá thẩm quyền của Tỉnh dưới quyền của Đức Chúa Trời và theo Hiến chương về Quyền và Tự do của Canada. Chúng tôi đã không và sẽ không bắt buộc mọi người đến nhà thờ của chúng tôi trong thời gian đại dịch xảy ra. Nhưng đồng thời, chúng tôi không thể, với lương tâm tốt, ngăn cấm quyền tự do tôn giáo mà Hiến chương bảo vệ hơn nữa.”

Ông lập luận rằng các cuộc tụ họp tôn giáo nên được coi là điều cần thiết và phát trực tiếp không thể thay thế việc thu thập trực tiếp: “Việc xác định đâu là và đâu không phải là “dịch vụ thiết yếu” để giải thích, nhưng nói tóm lại, chúng tôi tin rằng các nhà thờ là thiết yếu và các Cơ đốc nhân được Đức Chúa Trời truyền lệnh phải tham dự sự thờ phượng công khai.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email