Nhà thương chữa trị cho di dân Trung Hoa, bỏ hoang 18 năm.

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 4 tháng hai, một bệnh viện nhỏ ở thành phố Montreal, trước đây dùng để chữa trị cho các di dân Trung Hoa, bỏ không từ 18 năm qua, đã được đăng bảng bán trên thị trường.
Y viện này được thành lập từ những năm 1960s, và đa bỏ không từ năm 1999 cho đến nay.
Y viện này nằm ở góc đường Faillon và St Denis Street, được xây cất từ năm 1964 và đã bị bỏ hoang vào năm 1999, khi một y viện mới được xây cất trong khu phố Tàu trong thành phố Montreal.
Tại sao bệnh viện cũ bị bỏ hoang quá lâu ? Theo ông Rénard Breton, giám đốc kỹ thuật của tổ chức the Centre Sud CIUSSS, là chủ nhân của bệnh viện, thì phải bỏ hoang lâu vì không bán được giá.
Trị giá của bệnh viện này lên đến 4.152 triệu dollars và chi phí duy trì bệnh viện này hàng năm từ 50 ngàn dollars lên đến 75 ngàn dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email