Nhân viên cấp cứu Kamloops được huấn luyện “chăm sóc giảm nhẹ”

 

Các nhân viên cấp cứu ở Kamloops sẽ là những người đầu tiên ở B.C. được huấn luyện chăm sóc giảm nhẹ (palliative care).

Thông tin nói trên vừa được Pallium Canada, một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia chịu trách nhiệm cung cấp sự huấn luyện này, xác nhận trong tuần trước.

Mục đích của dự án thử nghiệm huấn luyện theo lời Pallium Canada là để giảm bớt số lần đến bệnh viện của những bệnh nhân bị những căn bệnh làm “giới hạn/hạn chế cuộc sống” (life-limiting diseases), bằng cách sẽ cho các nhân viên cấp cứu những công cụ để điều trị cho họ ngay tại nhà.

Theo bà Renee Gilroy, một nhân viên cấp cứu cao cấp trong B.C. Ambulance, thì điều này không chỉ “tích cực” cho các nhân viên cấp cứu, mà còn cho các bệnh nhân nữa. Nếu cuộc thử nghiệm thành công, mục tiêu của Pallium Canada là sẽ mở rộng hình thức huấn luyện này cho các nhân viên cấp cứu trên toàn Canada.

Cần biết, trước đây, nếu như các bệnh nhân thuộc diện phải được chăm sóc giảm nhẹ gọi số 911, thì các nhân viên cấp cứu sẽ điều trị cho họ bằng một hình thức “kiểm soát đau” nào đó (pain control), sau đó mới đưa họ đến bệnh viện. Với việc huấn luyện “palliative care”, các nhân viên cấp cứu nay sẽ có thể chăm sóc cho các bệnh nhân ngay tại nhà họ nếu đó là ước muốn của họ, sẽ làm việc với đội chăm sóc giảm nhẹ của mình, và sẽ hỗ trợ các bệnh nhân trong cách sử dụng những loại thuốc đã được kê toa sau khi đã tư vấn cho họ.

Cho đến giờ, chỉ có một vài chuyên viên cấp cứu ở Vancouver là đã nhận được sự huấn luyện nói trên, ngoài một vài nhân viên cấp cứu cộng đồng trong các vùng thôn quê. Thành phố Kamloops là thành phố đầu tiên ở B.C. sẽ tham gia vào dự án thử nghiệm này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email