Nhân viên Hồng Thập Tự sẽ đến làm việc trong các nhà dưỡng lão tỉnh bang Ontario

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 13 tháng 10, các nhân viên Hồng Thập Tự sẽ đến trợ giúp các nhà dưỡng lão trong tỉnh bang Ontario, trong làn sóng đại dịch covid thứ nhì đang diễn ra.
Theo lời ông Mark Nesbitt, phát ngôn viên của bộ đặc trách việc chăm sóc sức khỏe lâu dài của tỉnh bang Ontario thì các nhân viên của bộ này đang làm việc để gửi những nhân viên hồng thập tự đến những nhà dưỡng lão cần sự trợ giúp nhiều nhất.
Trong ngày chúa nhật 11 tháng 10, phát ngôn viên của chính quyền liên bang đã chấp thuận lời yêu cầu của chính quyền tỉnh bang Ontario, cho phép những nhân viên hồng thập tự đến trợ giúp tại 7 nhà dưỡng lão trong thành phố Ottawa.
Tưởng cũng nên nói thêm số nhân viên và phương tiện tại các nhà dưỡng lão trên toàn Canada đã không đầy đủ khi làn sóng đại dịch thứ nhất tiến đến Canada. Trong làn sóng đại dịch thứ nhất có gần 2 ngàn các cụ ông, cụ bà sống trong các nhà dưỡng lão ở tỉnh bang Ontario, đã nhiễm covid và đã qua đời.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email