Nhiều địa điểm bắt đầu mở cửa cho cư dân đến chích ngừa không cần lấy hẹn

Tình hình chích ngừa rộng rãi trong quần chúng đang được đẩy mạnh và bắt đầu từ ngày 3 tháng 5, tất cả 8 địa điểm chích ngừa tập thể rộng lớn tại Georgia sẽ cho phép cư dân lái xe đến để được chích ngừa ngay tại chỗ mà không cần phải ghi tên lấy hẹn như trước đây cho loại thuốc vaccine của Johnson & Johnson. Muốn biết thêm chi tiết, có thể vào trang mạng https://dph.georgia.gov/locations/covid-vaccination-site.

Tuy nhiên, mọi người vẫn được khuyến khích là nên ghi tên trước để làm thủ tục cho mau lẹ và có thể ghi tên trên mạng trực tuyến. Vào cuối tuần qua, ban giám đốc đội Atlanta Braves đã mở một ngày chích ngừa tại sân vận động Truist Park, với sự phối hợp của bệnh viện Northside Hospital, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho tất cả mọi người cho loại thuốc vaccine của Pfizer. Những người đi chích lần này sẽ được cho hẹn chích liều thuốc lần thứ nhì vào ngày 26/5. Những ai đi chích ngừa còn được giảm 20% những món hàng thể thao mua tại sân vận động.

Cũng vào cuối tuần, thị xã Dunwoody, ngoại ô cách Atlanta 16 dặm về phía bắc, đã mở chiến dịch chích ngừa trong ngày cho bất cứ ai ghé vào mà không cần lấy hẹn trước, tại địa điểm Corners Outreach, 6890 đại lộ Peachtree Industrial. Tại đây đã có rất nhiều thiện nguyện viên có thể nói 20 ngôn ngữ khác nhau làm việc tại chỗ để giúp cho những ai không thông thạo về Anh-ngữ. 

https://www.11alive.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/braves-conducting-vaccine-clinic-at-truist-park-today/85-3e0f8f88-4725-4d2a-80c1-a68ddf005738

https://www.11alive.com/article/news/health/coronavirus/vaccine/dunwoody-conducting-walk-up-vaccine-clinic-today/85-c9db4745-681c-4f6e-9256-2d96b628ae48

Trong tuần lễ đầu tháng 5, Ty Y Tế của DeKalb County sẽ mở chiến dịch chích ngừa COVID-19 cho bất cứ ai đến chích ngừa mà không cần ghi tên trước, tại hai địa điểm là trạm Doraville MARTA, 6000 đường New Peachtree Road, và tại Stonecrest, 2924 đường Turner Hill Road.

Tất cả những ai muốn ghi danh trước để lấy hẹn cũng có thể tiếp tục làm thủ tục trên mạng của Ty Y Tế DeKalb hoặc lên trang mạng www.dphvaccineGA.com, hoặc gọi số điện thoại 888-457-0186. 

Cả hai địa điểm này sẽ được mở từ 8 giờ rưởi sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày, và từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều trong ngày thứ Bảy tại địa điểm Doraville; và từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối trong hai ngày thứ Ba và thứ Năm tại địa điểm Stonecrest để giúp cho những người  bận việc trong ngày.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email