Nhiều người Canadians phải rút tiền ra khỏi quỹ hưu.

Ottawa: Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý của ngân hàng Montreal phổ biến hôm thứ sáu ngày 16 tháng hai, thì 40 phần trăm những người được hỏi ý kiến đã cho biết là trong nhiều trường hợp, họ phải lấy tiền từ quỹ hưu cá nhân RRSP, để trang trải cho những chi phí bất ngờ.
Những người lấy tiền ra cũng cho biết là họ biết việc lấy tiền ra khỏi quỹ hưu RRSP sẽ phải đóng thuế, nhưng họ phải lấy ra vì thiếu hụt tài chánh.
Cũng theo bản thăm dò dân ý của ngân hàng Montreal thì số tiền trung bình mà một người Canadian lấy ra khỏi quỹ hưu RRSP trong năm 2017 là $20,952, gia tăng 22 phần trăm so với số tiền $17,213 mà những người Canadians phải lấy ra trong năm 2016.
Những lý do mà người ta lấy tiền ra khỏi quỹ hưu RRSP:
– 27 phần trăm những người lấy tiền ra khỏi quỹ hưu, để có tiền đặt cọc mua nhà.
– 23 phần trăm lấy tiền trang trải những chi phí hàng ngày.
-21 phần trăm những người lấy tiền ra cho những trường hợp khẩn cấp.
-20 phần trăm những người lấy tiền ra để trả nợ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email