Nhiều người Mỹ không chủng ngừa covid mũi thứ nhì

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ bảy ngày 1 tháng 5, trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, CDC, lên tiếng báo động là có nhiều người Mỹ chỉ chủng ngừa covid có một lần.
Theo bản tin của trung tâm CDC thì có đến 8 phần trăm số người Mỹ hay khoảng 5 triệu người đã chủng ngừa lần đầu, không trở lại chủng ngừa theo hẹn cho mũi thứ nhì.
Trung tâm CDC cho là nếu những người Mỹ không theo đúng chương trình, trở lại chủng ngừa lần thứ nhì, thì nước Mỹ sẽ khó có thể đạt được tình trạng miễn nhiễm bầy đàn.
Các chuyên gia y tế cho là chính quyền Mỹ các cấp nên loan báo rộng rãi sự quan trọng của việc chủng ngừa lần thứ nhì: vừa giúp bảo vệ chính bản thân mà còn giúp bảo vệ những người xung quanh không bị lây nhiễm.
Tỷ lệ những người Mỹ đang nhận Medicare và không quay lại chủng ngừa lần thứ hai lên đến 26 phần trăm theo như bản công bố của tổ chức Kaiser Family Foundation.
Theo cuộc thăm dò dân ý của đài CNN thì một phần tư những người Mỹ được hỏi ý kiến đã nói là họ không trở lại chích mũi thuốc thứ nhì.
Theo đài CNN thì những người không chủng ngừa lần thứ nhì đã đưa ra những lý do như sau:
– Họ chủng ngừa lần thứ nhì ở một trung tâm chủng ngừa khác, mà các trung tâm này không báo cáo hay không có những dữ kiện về những cuộc chủng ngừa ở những trung tâm khác.
Việc chủng ngừa covid ở Canada xem ra có thứ tự hơn: mũi chích thứ nhì cũng diễn ra ở nơi chủng ngừa lần đầu và cùng vào thời gian như chủng ngừa lần đầu.
-Nhiều người Mỹ sợ bị phản ứng thuốc chủng nên không đến chủng ngừa lần thứ nhì. Theo những báo cáo thì chủng ngừa mũi thứ nhì có nhiều biến chứng phụ hơn cho người được chủng, so với lần chủng ngừa thứ nhất.
-Nhiều người đã không xin được ngày nghỉ làm để đi chủng ngừa cho lần thứ nhì.
-Có nhiều người không có phương tiện và cũng có nhiều người quên.
Theo bác sĩ Sanjay Gupta của đài CNN thì chủng ngừa những loại thuốc Pfizer, Moderna thì cần chủng hai liều thuốc, vì một liều không giúp cơ thể tạo những miễn nhiễm đủ để chống lại covid.
Có thể vì thế trong tương lai việc dùng thuốc chủng Janssen xem ra lợi hại hơn: chỉ cần chủng ngừa 1 mũi là xong!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email