Nhiều nhà dưỡng lão sẽ phải đóng cửa vì không mua được bảo hiểm covid-19

Toronto: Những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 20 tháng 10 cho thấy là nhiều nhà dưỡng lão ở tỉnh bang Ontario đang gặp những khó khăn vì không có bảo hiểm.
Theo tin của hiệp hội những nhà dưỡng lão tỉnh bang Ontario thì các công ty bảo hiểm đã gửi những
điều lệ mới về bảo hiểm cho các nhà dưỡng lão trong năm tới và các công ty bảo hiểm sẽ không bào hiểm cho các trường hợp bị covid-19 hay bị cúm.
Thiếu những bảo hiểm này, có thể nhiều nhà dưỡng lão ở tỉnh bang Ontario sẽ không có khả năng mở cửa nhận người.
Hiệp hội các nhà dưỡng lão tỉnh bang Ontario cũng kêu gọi chính quyền liên bang và tỉnh bang trợ giúp trong việc bao thầu trả tiền bảo hiểm việc nhiễm covid-19 và cúm trong tương lai.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email