Nhiều quốc gia không nhận lại những cư dân, bị Canada trục xuất.

Ottawa: Theo những tin tức công bố hôm thứ hai ngày 20 tháng 11, thì hiện có trên 15 ngàn người trong danh sách những người bị chính quyền liên bang trục xuất.

Tuy nhiên một số đông những người đáng lý bị trục xuất này, vẫn tiếp tục sinh sống ở Canada, vì nhiều quốc gia đã từ chối không nhận lại những công dân của họ,  bị  Canada trục xuất.

Cơ quan an ninh biên giới Canada ( CBSA) đã xác nhận có nhiều quốc gia không nhận lại cư dân của họ, khi những người này bị trục xuất, nhưng không nêu đích danh vì hiện đang có những cuộc thương thảo giữa đại diện của Canada và giới chức thẩm quyền của  các  quốc gia này.

Những người bị chính quyền liên bang trục xuất gồm những người không được chấp nhận cho tỵ nạn, những người có tiền án, những người có thể gây nguy hại cho nền an ninh Canada.

Trong khi đó  chính quyền Hoa Kỳ đã nêu đích danh những quốc gia từ chối không nhận lại những công dân của các quốc gia này, bị chính quyền Mỹ trục xuất.

Chính quyền Mỹ đã liệt kê danh sách 23 quốc gia  hoặc chậm trễ, hoặc không nhận lại cư dân của họ bị trục xuất.

Trong số các quốc gia có tên trong danh sách không hợp tác với chính quyền Mỹ  trong việc trục xuất cư dân, có Việt Nam, Trung quốc, Cam Bốt, Lào, Cuba, Ba Tư, Hồng Kông và Miến Điện ( Myanmar).

Trong số 15,237 người bị trục xuất mà vẫn còn ở Canadam, có  2,006 người Trung quốc, 1,029 người Ấn Độ và 977 người Hoa Kỳ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email