Nhiều tiểu bang Mỹ từ chối không nhận thêm thuốc chủng ngừa covid

Hoa Thịnh Đốn: Trong khi tại Ấn Độ, tại Canada, tại các quốc gia khác, hàng ngàn ngưới xếp hàng để chờ được chủng ngừa, và số người lây nhiễm vì thế gia tăng, thì tại Hoa Kỳ, có nhiều tiểu bang đã từ chối không nhận thêm thuốc chủng ngừa covid từ chính quyền liên bang, vì không có người muốn chủng ngừa.
Tính đến ngày thứ bảy 24 tháng 4, có trên 220 triệu người Mỹ được chủng ngừa ít nhất 1mũi thuốc, hay trên 40 phần trăm dân số.
Tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia y tế thì cần thêm một thời gian nữa thì nước Mỹ mới có thể đạt được tình trạng “miễn nhiễm bầy đàn” như đang xảy ở Do Thái, ở Tân Tây Lan, ở Úc Đại Lợi… những xứ đã thành công trong việc ngăn ngừa covid và cuộc sống của cư dân những xứ này đã bình thường trở lại.
Lý do chính mà nước Mỹ vẫn chậm trễ trong cuộc chiến chống covid, dù có dư thừa thuốc chủng, là vì có rất đông những người Mỹ nhất là những người trẻ đã không chịu chủng ngừa.
Ngoài ra có hàng triệu người Mỹ khác , những người từng ủng hộ nhiệt thành cựu tổng thống Trump, xem trận đai dịch này là chuyện tưởng tượng do đảng Dân Chủ Mỹ bày ra.. nên họ không chịu chủng ngừa! Một điều cần nhắc lại là trong tháng giêng vừa qua, và trước khi rời tòa Bạch Ốc để về sống ở tiểu bang Florida, cựu tổng thống Trump và gia đình con cái ông đã được chủng ngừa covid: những người Mỹ được chủng ngừa sớm nhất.
Theo ông Jeff Zients, điều hợp viên phân phối thuốc chủng ngừa covid ở tòa Bạch Ốc nói là mức độ chủng ngừa trên 3 triệu người một ngày sẽ giảm, vì số người Mỹ muốn chủng ngừa đã được chủng ngừa, và bây giờ là lúc chính quyền Mỹ phải ” năn nỉ” yêu cầu những người Mỹ chưa chủng ngừa, nên đi chủng ngừa càng sớm càng tốt.
Chính quyền liên bang Mỹ đang cổ động cho chương trình có tên là ” Chúng ta có thể làm được: giữ mạng sống” trên các mạng truyền thông,để khuyến khích những người Mỹ đi chủng ngừa.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email