Nhiều tiểu bang từ chối không nhận thêm thuốc chủng ngừa Covid

Tính đến ngày 24 tháng 4, có trên 220 triệu người được chủng ngừa ít nhất 1mũi thuốc, hay trên 40 phần trăm dân số.

Tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia y tế thì cần thêm một thời gian nữa thì nước Mỹ mới có thể đạt được tình trạng “miễn nhiễm cộng đồng” như ở Do Thái, ở Tân Tây Lan, ở Úc Đại Lợi… những nước đã thành công trong việc ngăn ngừa Covid và cuộc sống của cư dân những xứ này đã bình thường trở lại.

Lý do chính mà nước Mỹ vẫn chậm trễ trong cuộc chiến chống Covid, dù có dư thừa thuốc chủng, là vì có nhiều người, nhất là những người trẻ đã không chịu chủng ngừa.

Ngoài ra có hàng triệu người khác xem trận đai dịch này là chuyện tưởng tượng do đảng Dân Chủ Mỹ bày ra nên họ không chịu chủng ngừa! 

Theo ông Jeff Zients, điều hợp viên phân phối thuốc chủng ngừa Covid ở tòa Bạch Ốc nói là mức độ chủng ngừa trên 3 triệu người một ngày sẽ giảm, vì số người muốn chủng ngừa đã được chủng ngừa, và bây giờ là lúc chính phủ phải “năn nỉ” những người chưa chủng ngừa, nên đi chủng ngừa càng sớm càng tốt.

Chính quyền liên bang đang cổ động cho chương trình có tên là “Chúng ta có thể làm được: giữ mạng sống” trên các mạng truyền thông, để khuyến khích mọi người đi chủng ngừa.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email