Nhóm Đại Gia Đình Người Việt mừng năm mới

Ngày 12/1, Nhóm Đại Gia Đình Người Việt Southwest Houston và VPC đã tổ chức buổi lễ cúng mừng năm mới theo nghi thức cổ truyền với tế lễ, chiêng trống và múa lân.
Nhóm được thành lập năm 1984, lúc ban đầu có 5-7 gia đình, tới năm 1986 số thành viên ngày càng đông. Vì những người thành lập nhóm là những người vượt biển, vượt biên nên mục đích của buổi lễ là tạ ơn những người khuất mặt đã che chở phù hộ dìu dắt họ thành công và cũng tri ân những vong linh đã bỏ mình trên đường vượt biển đi tìm tự do.
Nhóm sinh hoạt đến năm 2000, sau đó gián đoạn một thời gian dài vì tuổi cao, vì công ăn việc làm. Mãi đến năm 2015, các vị trưởng thượng thành lập nhóm khuyến khích các bạn trẻ tham gia và giữ truyền thống tốt đẹp và từ đó nhóm hoạt động trở lại.
Hiện nay anh Huỳnh văn Sơn là trưởng Nhóm và cũng là Trưởng ban tổ chức.

Bạch Cúc

Xem thêm

Nhận báo giá qua email