Nhóm Thân Hữu Thi Văn Ca Nhạc “Cà Phê Thứ Bảy”

Thành lập được một năm do các bạn yêu thích Thi ,Văn,Ca nhạc. Sáng lập nhóm do Thi sĩ Lan Cao,Vũ Ngự Triệu, Vũ Văn Vượng, Hà Khắc Quỳnh.Họp nhóm không có thời gian nhất định nhưng phải là ngày thứ bảy. Địa điểm là quán cà phê “Parisian” trên đại lộ Bellaire.Mục đích họp mặt của nhóm là gặp gỡ,trao đổi,phổ biến những tác phẩm thuộc về thơ,văn hoặc âm nhạc.Cùng nhau thưởng thức,góp ý kiến xây dựng.Qua nhiều lần họp mặt,đã có sự hiện diện của nhiều nhà thơ,nhà văn và các ca nhạc sĩ nổi tiếng vùng Houston đến tham dự.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email