Những ai sẽ là người được chữa răng miễn phí?

St Andrews, New Brunswick: Trong hôm thứ ba ngày 13 tháng 9, thủ tướng Justin Trudeau công bố phần đầu của chương trình bảo hiểm nha khoa đại chúng và những tài trợ cho những người có lợi tức kém, trong thời giá cả mọi thứ đều gia tăng.
Đây là một phần trong những thỏa thuận giữa đảng Tân Dân Chủ và đảng Tự Do, để duy trì chính quyền thiểu số của đảng Tự Do cho đến năm 2025.
Chính quyền liên bang sẽ cho gia tăng gấp đôi những tín dụng thuế GST trong vòng 6 tháng, cho những người có lợi tức thấp, để làm giảm bớt những khó khăn tài chánh cho những gia đình này trong thời “gạo châu củi quế”.
Theo những ước tính thì có 11 triệu cư dân Canada sẽ được gia tăng tiền tín dụng thuế GST này.
Những người độc thân không có con cái sẽ được tài trợ tiền tín dụng thuế GST thêm khoảng $234, những cặp vợ chồng có con sẽ được thêm $467 tiền tín dụng thuế GST, và những người trên 65 tuổi sẽ lãnh thêm $225 trong năm nay.
Những gia đình có lợi tức dưới $35,000 một năm hay những người độc thân có lợi tức dưới $20,000 và những người này phải bỏ ra trên 30 phần trăm lợi tức vào tiền mướn nhà hàng tháng, sẽ nhận được $500 tiền tài trợ cho việc mướn nhà, the Canada Housing Benefit.
Theo thủ tướng Trudeau thì số tiền $500 tài trợ 1 lần này, sẽ giúp cho khoảng 1.8 triệu người Canadians đang ở nhà mướn.
Thủ tướng Trudeau cũng công bố phần đầu của chương trình bảo hiểm nha khoa đại chúng.

Ai sẽ là người được đi chữa răng miễn phí?

Chương trình bảo hiểm nha khoa đại chúng sẽ bắt đầu trong năm nay, cho những trẻ em dưới 12 tuổi và ở trong những gia đình có lợi tức tổng cộng trong năm ngoái dưới 90 ngàn dollars.
Trong những năm sắp tới, chương trình bảo hiểm nha khoa đại chúng sẽ bao gồm toàn thể mọi cư dân, tương tự như chương trình bảo hiểm y tế đại chúng hiện nay.
Trong năm nay 2022, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 những trẻ em dưới 12 tuổi và bố mẹ có lợi tức dưới 90 ngàn dollars trong năm ngoái sẽ được chính quyền trả tiền chữa răng, với điều kiện là nghị viện liên bang thông qua dự luật bảo hiểm nha khoa này. Khi dự luật được thông qua, thì những trẻ em được cho đi làm răng từ ngày 1 tháng 10 trong năm nay cũng được trả bớt : tiền chữa răng mà bố mẹ em này đã trả, sẽ được chính quyền bồi hoàn.
-Chính quyền liên bang sẽ trả tối đa $650 cho tiền chữa răng các trẻ em dưới 12 tuổi, nếu lợi tức của bố mẹ trong năm ngoái dưới $70,000.
– Chính quyền sẽ trả tối đa $390 cho những trẻ em mà lợi tức gia đình từ $70,000 lên đến $79,999
-Chính quyền sẽ trả tối đa tiền chi phí chữa răng cho trẻ em $260 nếu lợi tức của bố mẹ em này từ $80,000 lên đến $90,000.
Muốn xin tiền trợ cấp chữa răng cho con, người ta phải vào mạng internet của sỡ thuế CRA..

Xem thêm

Nhận báo giá qua email