Những bác sĩ tốt nghiệp ở ngoại quốc và muốn làm việc ở Canada.

Halifax, Nova Scotia: Hiện nay những bác sĩ tốt nghiệp ở ngoại quốc, nhất là ở các trường đại học y khoa ở vùng Caribbean muốn hành nghề ở tỉnh bang Nova Scotia, phải vượt qua những sàng lọc gắt gao, vì bằng tốt nghiệp y khoa ở ngoại quốc, không được công nhận ở tỉnh bang Nova Scotia.
Tuy nhiên những luật giới hạn việc hành nghề của các bác sĩ tốt nghiệp ở ngoại quốc, đã được nghị viện tỉnh bang Nova Scotia cho hủy bỏ vào năm 2015.
Tỉnh bang Nova Scotia hiện đang thiếu bác sĩ trầm trọng.
Tính đến đầu tháng 2 năm nay 2018, tỉnh bang Nova Scotia cần thêm 66 bác sĩ gia đình, mà trong số này 44 bác sĩ sẽ hành nghề ở các vùng thôn quê. Để làm giảm số bác sĩ thiếu hụt, chính quyền tỉnh bang Nova Scotia sẽ chấp nhận cho các bác sĩ ngoại quốc hành nghề, với sự chỉ đạo của một bác sĩ hiện đang hành nghề ở tỉnh bang này.
Các bác sĩ ngoại quốc sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của các bác sĩ của tỉnh bang một thời gian, cho đến khi các bác sĩ hướng dẫn thấy khả năng của các bác sĩ ngoại quốc đạt tiêu chuẩn.
Những bác sĩ ngoại quốc muốn đến tỉnh bang Nova Scotia hành nghề, sẽ phải hành nghề bác sĩ gia đình trong vòng 4 năm ở các miền thôn quê, trước khi những vị bác sĩ này được quyền tự do hành nghề.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email