Những bữa ăn trưa trở nên quá đắt cho nhân viên văn phòng quay lại làm việc ở Canada

Toronto: Với số người lây nhiễm và phải nằm bệnh viện sút giảm trong những tháng qua, chính quyền các tỉnh bang Canada đã hủy bỏ những ngăn cấm đại dịch và mở cửa lại guồng máy kinh tế.
Số người làm việc văn phòng phải trở lại trụ sở ở các thành phố lớn đã gia tăng.
Nhưng theo các phóng viên đài City News thì đa số những người phải trở lại làm việc văn phòng đã ngại ngùng không dám bước chân đến các hàng quán ăn trưa như trước vì giá cả quá đắt.
Một cuộc khảo sát giá cả ở các hàng quán trong 6 thành phố lớn ở Canada đã cho thấy là giá các món ăn trưa đã tăng cao không ngờ và sự gia tăng này đã được đặt cho cái tên là ” bữa ăn trưa lạm phát” ( lunch flation).
Cuộc khảo sát giá cả ở 6 thành phố lớn ở Canada gồm Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary,Ottawa và Saskatoon, cho thấy là kể từ tháng 3 năm 2020 cho đến nay vào tháng 3 năm 2022, giá cả của những món ăn trưa gia tăng như sau:
– giá một cái hamburger gia tăng từ $8.61 lên đến $10.86: gia tăng 26 phần trăm
-Giá món sà lách gia tăng từ $10.11 lên đến $12.63
-Giá một tô súp gia tăng từ $6.13 lên $7.60
– Giá một cái săng uých gia tăng từ $8.38 lên đến $10.03
Số người đi ăn trưa sút giảm vì giá cả quá mắc và số người đem theo đồ ăn trưa, mà họ tự làm lấy ở nhà gia tăng.

Nhận báo giá qua email