Những căn chúng cư sinh viên siêu nhỏ ở Canada

Vancouver: Ngày thứ bảy 31 tháng 8 là ngày mà các sinh viên trường đại học UBC ở thành phố Vancouver, đem hành lý vào các khu cư xá sinh viên, chuẩn bị cho khóa học mùa thu sắp đến.
Trong số 5 ngàn sinh viên may mắn được sống trong các cư xá sinh viên, có 71 sinh viên được sống trong những căn cư xá siêu nhỏ.
Những căn cư xá siêu nhỏ này chỉ rộng có 140 bộ vuông ( 13 mét vuông, với căn phòng chiều rộng hơn 3 mét và chiều dài 4 mét).
Những sinh viên ở trong những căn chúng cư siêu nhỏ này chỉ phải trả tiền mướn 700 dollars một tháng, bằng nửa giá mướn một căn chúng cư bình thường trong khu cư xá.
Căn chúng cư siêu nhỏ có một cái giường gọi là giường Murphy mà ban ngày, chủ nhân có thể dựng lên và bên dưới chiếc giường biến thành một cái bàn học, một nhà bếp nhỏ với đầy đủ bếp núc, microwave và một phòng tắm.
Loại chúng cư siêu nhỏ của khu cư xá trường đại học UBC đã thu hút những sinh viên, vì giá cả phải chăng và cách thiết kế khiến những sinh viên này có thể sử dụng căn chúng cư một cách đúng mức.
Trong vòng 8 năm qua, đại học UBC đã bỏ ra 500 triệu dollars xây cất thêm chúng cư thêm cho 4 ngàn sinh viên, nhưng vẫn còn 6 ngàn sinh viên vẫn còn chờ trong danh sách những sinh viên muốn ở trong các cư xá.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email