Những căn nhà nhỏ cho những người không nhà

Toronto: Hiện nay một khó khăn mà chính quyền thành phố Toronto phải đương đầu là tìm chỗ ở cố định cho hàng trăm người không nhà, sống lang thang trong thành phố và trong các trung tâm tạm trú.
Với số di dân đến thành phố Toronto ngày một nhiều và giá cả của những căn nhà, những chúng cư đã gia tăng cao, việc tìm nhà cho những kẻ không nhà của chính quyền thành phố là một chuyện rất khó khăn.
Theo nhận xét của giáo sư Eric Weissman, giáo sư môn xã hội học ở trường đại học New Brunswick, thì chính quyền thành phố Toronto nên xây cất những căn nhà nhỏ thành một khu cộng đồng nhà nhỏ cho những kẻ không nhà.
Giáo sư Weissman đã nghĩ là việc thiết lập những khu nhà nhỏ, an toàn hơn cho những người không nhà, hơn là việc họ phải ở trong các lều rải rác trong thành phố.
Thành phố Calgary cũng sẽ thành lập một khu nhà nhỏ cho những người cựu chiến binh không nhà có tên là Homes for Heroes.