Những cao ốc chọc trời bao quanh khu thương xá chính của thành phố Mississauga

Mississauga: Một trong những thành phố có mức phát triển mạnh mẽ nhất ở Canada là thành phố Mississauga, trong vùng đại thủ phủ Toronto.
Tính đến năm 2020, dân số ở thành phố Mississauga là gần 1 triệu người, đứng hàng thứ 5 trong số các thành phố lớn nhất Canada.
Chúng ta cũng biết là dân số ở thành phố Toronto lên đến gần 7 triệu người.
Trong thời gian có đại dịch hoành hoành, phần lớn người người có thể làm việc tại gia, cho nên một số lớn những người đang có công ăn việc làm ở thành phố Toronto, nhất là những người trẻ, đã ra những vùng ngoại ô mua nhà, và nhờ thế dân số thành phố Mississauga lại còn gia tăng thêm.
Thành phố Mississauga dường như không còn là một vùng ngoại ô của thành phố Toronto, với hàng chục những cao ốc chọc trời được xây cất trong những năm qua.
Theo những tin tức vừa loan báo thì xung quanh khu thương xá chính của thành phố Mississauga là thương xá Square One, có đến 9 tòa cao ốc chọc trời mà có tòa cao ốc cao đến 156 mét và có đến 45 tầng lầu.
Với con số cao ốc được xây cất xung quanh khu thương xá Square One, sẽ giúp tạo thêm 4,690 căn chúng cư và sẽ là nơi trú ngụ cho khoảng 10 ngàn người.