Những chi phí không được công bố của trương mục tiết kiệm miễn thuế TFSA

Theo báo Globe and Mail)
Vào ngày 1 tháng 3 sắp tới, ngân hàng Toronto Dominion là ngân hàng chót trong số 6 đại ngân hàng ở Canada, sẽ tính lệ phí $75 cộng thêm thuế, cho những khách hàng nào muốn chuyển trương mục TFSA từ ngân hàng TD này sang một ngân hàng khác.

Trương mục TFSA được cho thành lập vào năm 2009 và số tiền mà một người được quyền bỏ vào trương mục này tới năm 2016 tổng cộng là $46,500.

Lệ phí chuyển tiền từ trương mục TFSA từ ngân hàng này sang trương mục TFSA của một ngân hàng khác thay đổi từ $45 lên đến $100.

Trong khi lệ phí chuyển tiền từ trương mục TFSA của các công ty đầu tư như Investor Groups có thể lên đến $135.

Ngoài ra, các ngân hàng có thể tính lệ phí hàng năm $50, và nếu trương mục TFSA có dưới $10,000 hay $25,000, ngân hàng có thể tính thêm lệ phí nữa?

Nhận báo giá qua email