Những con mèo ngày càng mập

Guelph, Ontario: Kết quả cuộc nghiên cứu dựa vào những dữ kiện trên 19 triệu con mèo đang được nuôi ở Canada và Hoa Kỳ, đã cho thấy là những con mèo ngày càng mập, so với những con mèo được nuôi từ 2 thập kỷ trước.
Những con mèo mập nhất vào lúc chúng được 6 tuổi cho đến 10 tuổi và cho tất cả những loại mèo từ loại Siamese, Persian, Himalayan…
Những con mèo đực thường mập hơn những con mèo cái cùng tuổi, nhất là những con mèo đực bị thiến.
Kết quả cuộc nghiên cứu cho thấy là trong thời đạo mới số người có nặng cân gia tăng cũng kèm theo sự gia tăng trọng lượng của những con mèo mà những người chủ này đang nuôi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email