Những cư dân Canada quên lấy lại số tiền hồi thuế lên đến 1.4 tỷ dollars

Ottawa: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 8 tháng 8, thì có nhiều cư dân Canada quên lấy ra tiền hồi thuế và tiền lợi ích ( benefits) mà sở thuế Canada gửi đến.
Phát ngôn viên của sở thuế Canada loan báo là cơ quan này sẽ gửi điện thư đến khoảng 25 ngàn cư dân Canada, về việc là những chi phiếu mà cơ quan này gửi đến cho những người này, đã không thấy lấy tiền ra.
Số tiền mà 25 ngàn người này quên không lấy, lên đến 1.4 tỷ dollars.
Theo phát ngôn viên của sở thuế Canada thì số tiền 1.4 tỷ này bao gồm tiền hồi thuế, tiền lợi ích, tiền già, tiền hưu… và số tiền không thấy lấy ra này từ những năm 1998 cho đến nay.
Những người không lấy tiền từ số chi phiếu gửi đến có thể là họ làm mất, họ quên hay họ đổi địa chỉ mà quên không thông báo cho sở thuế Canada.
Không như tiền trúng xổ số chỉ có giá trị trong vòng 1 năm, tiền gửi từ sở thuế Canada sẽ vẫn có giá trị nếu người nhận vẫn còn giữ những chi phiếu này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email