Những cư dân tỉnh bang British Columbia ào ạt qua mua sắm ở bên kia biên giới.

Bellingham, Washington: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 vừa qua khi chính quyền liên bang Canada đã hủy bỏ việc bắt phải thử nghiệm covid cho những người đã chủng ngừa thì hàng loạt những cư dân tỉnh bang B.C. đã ào qua biên giới, mua sắm ở các cơ sở thương mại ở Hoa Kỳ.
Ông Brent Jackson ở thành phố Vancouver đã nói với các phóng viên báo chí là ông ta sẽ qua lại biên giới nhiều lần, sau khi không phải thử nghiệm covid nữa.
Một trong những thứ mà ông Jackson mua là xăng vì xăng mua ở Hoa Kỳ , giá vẫn rẻ hơn là mua ở thành phố Vancouver.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, những người đã chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi sẽ không phải thử nghiệm covid khi qua lại biên giới.
Tuy nhiên những người Canadians khi quay lại Canada vẫn phải vào điền giấy tờ trong “ArriveCan app”
Những nhu yếu phẩm mà mua ở Hoa Kỳ rẻ hơn Canada thì ngoài xăng còn có sữa, thịt, trứng và phó mát..
Lấy thí dụ một hộp sữa bán ở thị trấn Bellingham tiểu bang Washington là $2.49 Gia Kim, trong khi cùng 1 hộp sữa tươi như thế bán ở thành phố Vancouveer là 5.89 Gia kim.
Giá xăng ở Bellingham là 4.29 Mỹ kim một gallom và tính ra là 1.42 Gia Kim một lít trong khi một lít xăng bán ở thành phố Vancouver trên 2 Gia Kim.
Dường như mọi thứ hàng hóa bán ở các siêu thị ỏ biên giới Hoa Kỳ đều rẻ hơn so với giá bán ở Canada.
Việc chính quyền liên bang hủy bỏ việc thữ nghiệm covid cho những người đã chủng ngừa, cũng giúp ích cho nền kỹ nghệ du lịch ở Mỹ klhi số người Canadians qua lại biên giới gia tăng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email