Những cư dân tỉnh bang British Columbia có thể xin tiền trợ cấp covid phục hồi.

Vancouver: Trong hôm thứ ba ngày 15 tháng chạp, chính quyền tỉnh bang British Columbia đã công bố một chương trình tài trợ cho dân chúng trong tỉnh bang trong thời đại dịch.
Chương trình này gọi là the Tax Free B.C. Recovery Benefit nhắm vào 3.7 triệu cư dân trong tỉnh bang.
Theo chương trình này, những cư dân ở tuổi trưởng thành ( 18 tuổi?) ở tỉnh bang B.C., sẽ được nộp đơn trên mạng xin tiền trợ cấp phục hồi.
Tiền trợ cấp này chỉ dành cho những người có lương thấp dựa vào lợi tức mà những người này có trong năm 2019. Vì thế những người có lương cao sẽ không được nhận tiền tài trợ.
Những gia đình có số lương tổng cộng trong năm 2019 dưới $125,000 sẽ nhận được tiền tài trợ $1,000 cho một gia đình.
Những gia đình có số lương trong năm 2019 từ $125,000 lên đến $175,000, sẽ nhận được số tiền tài trợ ít hơn dựa theo lợi tức, và những gia đình có số lương trên $175,000 thì sẽ không nhận được tiền trợ cấp.
Những người độc thân có lương dưới $62,500 trong năm 2019 sẽ nhận được $500 tiền tài trợ và những người độc thân có lương từ $62,500 lên đến $87,500 sẽ nhận số tiền tài trợ ít hơn.
Những người độc thân có lương trên $87,500 sẽ không nhận được tiền tài trợ.
Chương trình này cũng tài trợ cho những cư dân trong tỉnh bang B.C. đang nhận được trợ cấp tàn tật và những người đang nhận trợ cấp xã hội.
Cư dân trong tỉnh bang có thể nộp đơn qua mạng xin tiền trợ cấp phục hồi này trong thời gian từ ngày 18 tháng chạp năm nay 2020 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email