Những cư dân từ 18 tuổi trở lên, ở trong những vùng “nóng” của tỉnh bang Ontario, sẽ được chủng ngừa covid sớm.

Toronto:Hiện nay với số người nhiễm covid ngày một tăng, chính quyền tỉnh bang Ontario đang nỗ lực tìm cách ngăn chận loài vi rút, bằng cách gia tăng tốc lực trong việc chủng ngừa.
Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 4, những cư dân ở tỉnh bang Ontario từ 18 tuổi trở lên,mà cư ngụ trong những vùng ” nóng” : vùng có nhiều người nhiễm covid, sẽ được chủng ngừa vào tuần tới, trong giai đoạn 2 của cuộc chủng ngừa ở tỉnh bang Ontario.
Ngoài ra những thầy cô và nhân viên của các trường học ở những khu vực có nhiều người nhiễm bệnh, cũng sẽ được chủng ngừa trong tuần lễ sắp đến.
Thủ hiến Doug Ford cũng cho biết là chính quyền tỉnh bang sẽ thành lập những y viện lưu động, đến các vùng nóng, các hãng xưởng để chủng ngừa ngay cho những cư dân, những nhân viên làm việc tron các hãng xưởng này.
Thủ hiến Ford cũng nói là chính quyền tỉnh bang đã thành lập danh sách 100 điểm nóng ở tỉnh bang dựa vào mã số bưu điện.
Theo sự nhận xét thì phần lớn 100 mã số bưu điện này đều nằm trong thành phố Toronto, thành phố Mississauga và thành phố Brampton. Một số vùng nóng cũng ở các thành phố như Hamilton, Windsor, Niagara, Waterloo, Milton và Durham.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email