Những cửa hàng bán cần sa ngoài trời ở thành phố Vancouver

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 23 tháng giêng, thì những kẻ bán cần sa ngoài đường đã trở lại bầy bàn bán cần sa ngay trong khu quảng trường Robson, sau khi cảnh sát đã mở cuộc ruồng bố trong ngày chúa nhật.
Những tay cần sa bán lẻ bất hợp pháp đã bị cảnh sát tịch thu những sản phẩm cần sa bày bán, nhưng những người này lại quay trở lại, và điều này cho thấy họ đã thu lợi nhuận lớn so với số cần sa mà họ đã bị tịch thu.
Ông Colton Mulvale, một trong những kẻ bán cần sa trong quảng trường Robson đã nói với các phóng viên đài CBC là ông ta sẽ tiếp tục bán cần sa, cho dù bị cảnh sát ruồng bố và tịch thu sản phẩm.
Tưởng cũng nên nói thêm là cần sa sẽ được hợp thức hóa ở Canada vào tháng 7 năm nay, nhưng cần sa sẽ chỉ được bán ở những địa điểm nhất định của chính quyền các tỉnh bang, chứ người ta không có quyền tự do mua bán.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email