Những cuộc diễn hành mừng lễ hội của những người đồng tính.

Mexico City: Trong hôm thứ bảy ngày 29 tháng 6, hàng trăm ngàn người đã diễn hành trong các cuộc diễn hành mừng lễ hội của những người đồng tính, diễn ra trên toàn thế giới.
Tại thành phố Mexico, hàng chục ngàn người đã diễn hành trương những cờ hình cầu vồng( rainbow flags) và họ nhảy múa theo tiếng nhạc trong cuộc diễn hành.
Năm nay cũng là năm đầu tiên có cuộc diễn hành của những người đồng tính ở North Macedonia.
Tại thành phố New York thì năm nay cũng là năm thứ 50, kỷ niệm ngày quật khởi của những người đồng tính: the Stonewall Uprising. Hàng trăm ngàn người cũng đã diễn hành tại thành phố New York.
Những cuộc diễn hành khác diễn ra ở các quốc gia từ Ấn Độ sang đến các quốc gia Âu Châu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email