Những đảng viên đảng Bảo Thủ Cấp Tiến bầu thủ lãnh.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 2 tháng 3, các đảng viên của đảng Bảo Thủ Cấp Tiến tỉnh bang Ontario đã bắt đầu bỏ phiếu đi bầu thủ lãnh đảng này, bằng cách bầu qua mạng internet.
Khoảng 200 ngàn đảng viên trên toàn tỉnh bang sẽ đi bầu trong vòng một tuần lễ, và sau đó kết quả sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 3.
Tuy nhiên hiện có đến cả ngàn đảng viên than phiền là họ không có thể đi bầu được vì chưa nhận được ám số để vào bầu.
Trong khi theo ông chủ tịch của đảng PC thì những ám số này đã được gửi đến địa chỉ các đảng viên qua đường bưu điện.
Các đảng viên sẽ chọn vị tân thủ lãnh trong số 4 ứng cử viên là bà Christine Elliott, bà Caroline Mulroney, bà Tayna Allen và ông Dog Ford.
Cũng theo những tin tức phổ biến hôm thứ bảy 3 tháng 3 thì vì những trì trệ sau khi ông cựu thủ lãnh Patrick Brown rút tên ra khỏi danh sách, các giới chức của đảng PC quyết định giabhạn việc ghi danh xin làm đảng viên để có thể bầu thủ lãnh, cho đến ngày 7 tháng 3 và thời gian bầu đảng trưởng gia hạn cho đến ngày thứ sáu 9 tháng 3.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email