Những điều cần biết cho cư dân Canada khi đến Hoa Kỳ bằng đường hàng không

Hoa Thịnh Đốn: Bắt đầu từ ngày thứ hai 6 tháng chạp, tất cã những du khách ngoại quốc gồm cả những người Canadians, đến Mỹ bằng đường hàng không, sẽ phải thử nghiệm covid trong vòng 24 tiếng đồng hồ trước khi người này lên phi cơ, và tất cả những du khách đều phải chủng ngừa coid hoàn toàn.
Tuy nhiên những điều kiện vừa kể sẽ không áp dụng cho những người Canadians đi qua Hoa Kỳ bằng đường bộ qua ngã biên giới.
Những người Canadians qua Hoa Kỳ bằng đường bộ phải chủng ngừa covid hoàn toàn, nhưng không cần phải thử nghiệm covid.

Những biện pháp mới mà chính quyền Mỹ cho áp dụng, nhằm ngăn ngừa sự lan truyền của loài covid biến thể omicron.
Hoa Kỳ, Canada và một số quốc gia khác đã tạm thời cấm không cho những chuyến bay chở du khách đến từ một số quốc gia ở Phi Châu, gồm cả Nam Phi.

Tin tức khác...