Những điều cần biết cho cư dân thành phố Toronto về thuế “nhà trống”

Toronto: Thuế nhà trống ” Vacant Home Tax” đã được hội đồng thành phố Toronto thông qua, và cư dân trong thành phố này phải khai báo với chính quyền thành phố là căn nhà của họ có người ở hay là đang để trống.
Chính quyền thành phố Toronto cho đánh thuế nhà trống, với mục đích làm gia tăng số nhà trên thị trường, không muốn những nhà đầu tư nhất là những nhà đầu tư ở nước ngoài, bỏ tiền mua nhà và để trống.
Hiện nay chính quyền thành phố Toronto cũng như chính quyền tỉnh bang Ontario, đang có những chương trình làm gia tăng số nhà cửa để đáp ứng cho nhu cầu, nhất là cho số người di dân và những người tỵ nạn, được nhận vào Canada và đã chọn tỉnh bang Ontario làm quê hương.
Chính quyền thành phố Toronto sẽ đánh thuế nhà
trống bằng 1 phần trăm của giá thẩm định căn nhà
(current value assessment, CVA)
Tất cả những người có nhà trong thành phốToronto
phải vào mạng internet điền đơn xác định là căn
nhà của họ có người ở chứ không phải nhà trống.
Hạn chót cho việc điền đơn này là ngày thứ năm 1
tháng 2.
Nếu trễ nải, người có nhà có thể sẽ bị phạt từ
$250 lên đến $10,000.
Những chủ nhà không điền đơn xác định là nhà có
người ở, sẽ bị đánh thuế CVA.
Sau đây là địa chỉ mạng internet mà cư dân thành
phố Toronto phải vào nộp đơn:

https://www.toronto.ca/services-payments/property-taxes-utilities/vacant-home-tax/

Những miễn nhiễm:
Thuế nhà trống ở thành phố Toronto sẽ không bị
đánh thuế nếu
– chủ nhà qua đời
-Chủ nhà phải vào ở trong nhà dưỡng lão vì bệnh
tật
-Căn nhà có người ở ít nhất 6 tháng trong 1 năm,
cho dù chủ nhà không ở trong vùng đại thủ phủ
Toronto.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email