Những điều cần biết về du lịch ở Canada sau ngày 7 tháng 9.

Ottawa: Bắt đầu từ ngày 7 tháng 9, du khách ngoại quốc gồm cả du khách Mỹ có thể đến Canada du lịch hay làm ăn buôn bán, nhưng phải tuân theo những điều luật sau:
-Những du khách đến Canada phải chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi và phải chủng ngừa mũi thứ nhì ít nhất là 12 ngày, trước ngày đặt chân đến Canada.
Những loại thuốc chủng ngừa covid phải là những thứ thuốc đã được bộ y tế Canada chuẩn y và đó là các thứ thuốc Astra Zeneca, Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson.
Như thế các du khách chủng ngừa bằng các loại thuốc chủng ngừa khác như thuốc chủng của Tàu sẽ không được miễn mà phải cách ly sau khi đến Canada.
-muốn lên phi cơ, các hành khách sẽ phải không có những triệu chứng covid như ho, sốt
-Phải gửi những bản sao của giấy chứng nhận chủng ngừa covid qua mạng internet, đến cơ quan kiểm soát covid của Canada, trong vòng 72 tiếng đồng hồ trước khi đến Canada.
Các giới chức ở phi trường Pearson, phi trường lớn nhất Canada đã lên tiếng khuyến cáo hành khách nên đến phi trường sớm hơn, vì sẽ có đông du khách ngoại quốc đến Canada cũng như vì hành khách sẽ phải qua nhiều thủ tục kiểm soát bệnh dịch.
Những trẻ em dưới 12 tuổi không cần giấy chứng nhận chủng ngừa, nhưng khi đến Canada sẽ phải cách ly: không được đi daycare hay trường học trong vòng 14 ngày.

Tin tức khác...