Những điều cần biết về tiền cấp dưỡng cho trẻ em

Ottawa: Chương trình cấp dưỡng cho trẻ em ở Canada, the Canada Child Benefit (CCB), sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ tư 20 tháng 7.

Chương trình cấp dưỡng mới sẽ thay thế những chương trình tài trợ cho trẻ em cũ bao gồm the Child Tax Benefit, the Universal Child Care và Income  Spliting.

Tiền cấp dưỡng mới, nhiều hay ít,  sẽ dựa vào những yếu tố là lợi tức gia đình, số trẻ em dưới 17 tuổi và tuổi của các em thiếu nhi này.

Những gia đình có con nhỏ, sẽ nhận được một chi phiếu tiền tài trợ hàng tháng. Những gia đình có số lợi tức ít, sẽ nhận được tiền cấp dưỡng CCB nhiều hơn so với những người lương cao.

Về cách thức nộp đơn, thì nếu những gia đình này có khai thuế lợi tức năm ngoái, thì tự động chính quyền sẽ gửi thư thông báo đến trước và tiền cấp dưỡng sẽ đến sau.

Các bậc cha mẹ sẽ nhận được tiền cấp dưỡng 1 năm tối đa là $6,400 cho những trẻ  dưới 6 tuổi, $5,400 cho những trẻ từ 6 cho đến 17 tuổi. Số tiền cấp dưỡng sẽ chia đều và gửi đến mỗi tháng.

Những gia đình mà lợi tức hàng năm dưới $30,000 là những gia đình sẽ nhận được tiền cấp dưỡng trẻ em tối đa.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email