Những điều cần biết về việc khai thuế lợi tức năm 2020

Toronto: Trận đại dịch đã hoành hoành trên 1 năm, gây không biết bao nhiêu khó khăn cho mọi người, từ công ăn việc làm cho đến việc học của con em.
Tháng 3 đã đến và cũng là mùa khai thuế lợi tức cho năm 2020.
Trong mùa khai thuế năm ngoái, sở Thuế Canada đã cho gia hạn việc khai thuế cho đến tháng 9, nhưng sự gia hạn sẽ không còn trong mùa thuế năm nay.
Sau đây là bản chi tiết về việc khai thuế lợi tức cho năm ngoái 2020.

-Hạn chót phải gửi giấy khai thuế cho cá nhân là ngày 30 tháng 4, trong khi hạn chót mà chủ nhân các cơ sở thương mại phải nộp giấy khai thuế là ngày 15 tháng 6 năm nay 2021. Hiện có những nỗ lực của nhiều tổ chức muốn sở thuế cho gia hạn ngày cuối phải nộp giấy khai thuế từ ngày 30 tháng 4 xuống đến ngày 15 tháng 6, nhưng sở thuế chưa trả lời.

Theo ông Jamie Golombek, giám đốc đặc trách về thuế vụ cho Private Weath Management, cơ quan đầu tư của ngân hàng CIBC thì năm nay là năm đầu tiên mà phần đông những cư dân Canada sẽ phải đóng thêm thuế, khi họ nộp giấy khai thuế lợi tức.
Ông Golombek cũng nói là trước đây phần lớn những người Canadians đi làm, bị trừ thuế khi lãnh chi phiếu hai tuần một lần, thường được lấy lại thêm tiền thuế vào cuối năm, nhưng năm nay chính quyền liên bang đã bỏ ra hàng tỷ dollars tài trợ mà không trừ thuế, và vì thế người ta sẽ phải đóng thêm thuế.

-Phần lớn những giấy khai thuế năm nay sẽ được chuyển qua hệ thống internet, và ngày đầu tiên mà người ta có thể gửi giấy khai thuế là ngày 23 tháng 2.

-Những người nhận những tiền tài trợ đại dịch như CERB, CRB, CESB.. sẽ phải khai số tiển nhận được là lợi tức. Và nếu tổng số lợi tức của những người nhận bất kỳ một loại tiền tài trợ nào, dưới 75,000 dollars cho năm ngoái 2020, thì họ vẫn phải nộp giấy khai thuế đúng kỳ hạn là 30 tháng 4, nhưng sẽ không phải trả số tiền thiếu thuế cho đến ngày 30 tháng 4 năm sau 2022.

-Những người làm việc tại gia có quyền xin trừ thuế, những chi phí mà họ phải dùng để làm việc tại gia như tiền điện , tiền điện thoại…
Muốn được khai miễn trừ, người này trong năm ngoái, phải làm việc ít nhất là 50 phần trăm số giờ làm việc hàng ngày trước đây ở sở làm, và phải làm ít nhất 4 tuần lễ .
Có hai cách khai miển trừ thuế làm việc tại gia:
– Cách tính chi tiết (detailed) Tính phần trăm số giờ làm việc hàng ngày tại gia, rồi cộng tất cả tiền điện, tiền mướn nhà, tiền internet, tiền điện thoại… tất cả những thứ mà người này sử dụng khi làm việc tại gia, và xin trừ thuế theo số phần trăm thời gian làm việc đó. Cách khai này có thể xin trừ thuế nhiều hơn nhưng người khai cần giữ các biên nhận chi tiêu.
-Cách thứ nhì là tính đổ đồng (flat rate): cứ $2 một ngày nhân cho số ngày làm việc, tới mức được trừ thuế tối đa là $400. Cách này giản dị nhưng chỉ có quyền xin trừ thuế tối đa $400.
– Các chuyên gia thuế vụ cũng khuyến cáo là những người nhận tiền tài trợ đại dịch, nên chừa ra 1 số tiền để cuối năm có thể có tiền đóng thuế: cứ $2,000 nhận được thì nên để dành $400 cho việc trả thuế cuối năm.
-Chủ nhân các cơ sở thương mại nhận các loại tiền tài trợ CEWS, và CEBA cũng sẽ phải khai thuế về số tiền tài trợ trong năm.

Những tín dụng thuế vì covid:
-Những người mua nhà lần đầu tiên, và mượn một số tiền trong quỹ hưu cá nhân của người này, thì có những tín dụng thuế về những chi phí cùa việc mua nhà này được trừ thuế.
– Những người mua báo chí điện tử, sẽ được tín dụng thuế 15 phần trăm số tiền chi phí, và đến mức tối đa là $500 một năm.
-Tín dụng về ô nhiễm môi trường mà một gia đình chỉ có một người được xin.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email