Những đoạn nối hai Xa lộ I-10 và I-69 tại khu downtown sẽ đóng lại trong 3 tháng

Những ai lái xe qua trung tâm thành phố (downtown) và sử dụng hai xa lộ xuyên bang I-10 và I-69 cần phải để ý đến việc kẹt xe tại những nơi này do việc hai đoạn nối giữa hai xa lộ này sẽ bị đóng lại trong thời gian ít nhất là 3 tháng, và phải chờ đến tháng 2/2020 mới được mở trở lại.
Đoạn nối từ Xa lộ I-10 chạy về hướng đông chuyển sang Xa lộ I-69 chạy về hướng nam, và đoạn nối từ Xa lộ I-69 chạy về hướng bắc chuyển sang Xa lộ I-10 chạy về hướng tây được đóng lại từ cuối tuần qua.
Trong thời gian đóng tạm hai đoạn chuyển giao trên xa lộ này, mọi người chạy ngang khu này đều sẽ phải chịu đựng tình trạng lưu thông trì trệ trên các đoạn đường dọc theo đó. Các viên chức Bộ Giao Thông Texas đề nghị mọi người có thể sử dụng những con đường khác để thay thế.
Những đoạn chuyển giao này cần phải được đóng lại để cho nhân viên sửa chữa cầu cống có đủ chỗ rộng để có thể tiến hành công trình tái xây dựng cây cầu Elysian Viaduct băng ngang con rạch Buffalo Bayou nối liền khu downtown và vùng phía Bắc.