Những đồng tiền giấy 1 dollar và 2 dollars sẽ không còn được lưu hành

Ottawa: Bắt đầu từ ngày 1 tháng giêng năm 2021, những đồng tiền giấy 1 dollar và 2 dollars sẽ không còn được lưu hành ở Canada.
Đây là những đồng tiền giấy được phát hành từ những năm 1935 và 1936, hiện nay đã được thay thế bằng những đồng tiền cắc: đồng Loonie và đồng Toonie.
Ngoài ra còn những đồng tiền giấy khác cũng không còn được lưu hành là loại tiền $25, $500 và $1,000.
Những ai có loại tiền này còn giữ, nhất là có nhiều người giữ tiền ở nhà hay ở trong các hộp an toàn nhà băng, loại tiền $1,000 thì nên đem đến các ngân hàng hỏi thủ tục xin đổi ra những loại tiền đang được lưu hành là những đồng tiền làm bằng plastics.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email