Những gia đình có lợi tức thấp, khó khăn trong việc mua thực phẩm lành mạnh

Ottawa: Theo các thống kê vừa công bố, 12.7 phần trăm những gia đình ở Canada đã gặp khó khăn trong việc mua thực phẩm nuôi sống gia đình. Trên 850 ngàn người Canadians đã phải sống nhờ vào các ngân hàng thực phẩm từ thiện.

Tại thành phố Nunavut ở Bắc Cực, theo bản thống kê của sở Thống Kê Canada thì giá mua thực phẩm ở thành phố này, cao hơn gấp 3.1 lần so với toàn Canada. 30 phần trăm cư dân sinh sống ở thành phố Nunavut gặp khó khăn khi giá thực phẩm quá cao.

Một bản tường trình khác cũng cho thấy là những gia đình có lợi tức thấp, đã gặp khó khăn trong việc mua thực phẩm lành mạnh cho gia đình.

Hiện có những kêu gọi, yêu cầu chính quyền liên bang nên có một chính sách mới giúp cư dân có đủ khả năng mua thực phẩm lành mạnh cho gia đình họ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email