Những hiệu quả của việc chủng ngừa covid mũi thứ tư!

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 15 tháng 7, chính quyền liên bang Canada đang chuẩn bị cho chủng ngừa trẻ em từ 6 tháng cho đến 5 tuổi bằng thuốc chủng ngừa covid Moderna.
Cũng trong hôm thứ sáu, chính quyền tỉnh bang Ontario cho phát động cuộc chủng ngừa covid mũi thứ tư cho tất cả cư dân từ 18 tuổi trở lên.
Có những y viện lưu động chủng ngừa covid mà cư dân trong tỉnh bang không cần phải lấy hẹn trước, như y viện lưu động chủng ngừa ngay trong cuộc đua xe hơi Indy ở khu vực bên bờ đại hồ Ontario trong thành phố Toronto.
Theo quy định thì những người đã chủng ngừa covid mũi thứ ba trong 5 tháng trước đó, được quyền chủng ngừa mũi thứ tư, hay những người đã bị nhiễm covid 3 tháng trước và đã chủng ngừa mũi thứ 3, thì có quyền xin chủng ngừa mũi thứ tư.
Theo những thống kê thì hiện nay chưa tới 50 phần trăm cư dân Canada được chủng ngừa covid mũi thứ ba, nói chi đến việc chủng ngừa mũi thứ tư, trong khi loài biến thể BA 5 omicron đang hoành hoành.
Làn sóng đại dịch covid mới đang bắt đầu ở Canada, và có những khuyến cáo là chúng ta nên đeo klhẩu trang trở lại khi ra ngoài công cộng.
Trong khi đó theo khuyến cáo của ủy ban tham vấn chủng ngừa quốc gia Canada (NACI) thì chỉ nên chủng ngừa mũi thứ tư cho những người có nguy cơ bị nhiễm covid nhiều nhất, còn những người trẻ thì nên chờ đến mùa thu hãy đi chủng ngừa?
Theo những dữ kiện y khoa thì liều thuốc chủng ngừa covid thứ ba đã hữu hiệu ngăn ngừa việc bị nhiễm covid, phải vào bệnh viện và chết.
Trong khi liều thuốc chủng thứ tư chỉ có thêm một chút hữu hiệu cho những người có nhiều nguy cơ bị nhiễm covid là những người lớn tuổi.
Những dữ kiện y khoa cũng cho thấy sự hữu hiệu của liều thuốc chủng thứ tư giảm dần sau khi chủng ngừa được vài tuần.
Làn sóng đại dịch covid thứ 7 đang diễn ra ở Canada với sự hoành hoành của loài biến thể BA 5 và đã khiến số người bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện gia tăng.

Nhận báo giá qua email